Mange tak for din besked

Vi vil altid svare dig hurtigst muligt!

Hvilke projekter kræver en byggetillaelse?

Som hovedregel siger man at der skal søges om alt nybyggeri, og når der sker forøgelse af beboelsesarealet enten i form af en tilbygning, udnyttelse af tagetage eller kvist. Derudover skal andre bygninger på grunden såsom garage, udhus el.lign. over 50 m2 også godkendes samt hvis det samlede areal af disse bygninger overstiger 50 m2. Der kan også være servitutter på grunden der gør at der skal ansøges om byggetilladelse.