Hvilke projekter kræver en byggetillaelse?

Som hovedregel siger man at der skal søges om alt nybyggeri, og når der sker forøgelse af beboelsesarealet enten i form af en tilbygning, udnyttelse af tagetage eller kvist. Derudover skal andre bygninger på grunden såsom garage, udhus el.lign. over 50 m2 også godkendes samt hvis det samlede areal af disse bygninger overstiger 50 m2. Der kan også være servitutter på grunden der gør at der skal ansøges om byggetilladelse. Ændring af en bygnings ydre kan i visse tilfælde også kræve en byggetilladelse, hvis der evt. er særlige bestemmelser i lokalplanen.

Hvad skal byggeansøgningen indeholde?

Ansøgning om byggetilladelse foregår digitalt via Byg og miljø, hvor der skal udfyldes oplysninger på ejer og ansøger samt planlagt arbejde. (Det fremgår af hjemmesiden hvad du skal udfylde) Sammen med ovenstående oplysninger skal der vedhæftes:(gælder kun ved enfamiliehuse)
  • Situationsplan med bebyggelsesprocent
  • Plantegninger for alle etager
  • Snittegninger, tværsnit evt. længdesnit
  • Facadetegninger
Udover ovenstående kan der yderligere være behov for detaljetegninger, spærtegninger eller andre relevante tegninger, alt efter byggeriets kompleksitet og kommunens temperament. Ved opførelse af nyt hus skal bygningens energibehov dokumenteres i form af en energiberegning. Ved tilbygning kan man gøre det enten som energiberegning eller varmetabsberegning.

Hvad koster det at få en byggetilladelse?

Prisen for en byggetilladelse varierer utrolig meget alt efter hvilken kommune du søger i. Vil du være helt sikker, skal du kigge på din kommunes hjemmeside under borgerservice. De fleste kommuner har en timepris på ca. 500 kr.

Hvornår skal der søges om dispensation?

Hvis dit byggeri strider imod gældende servitutter eller lokalplan i din kommune, er det muligt at søge dispensation. Strider byggeriet imod bygningsreglementet i forhold til afstand til skel, højder eller andet, er det straks lidt mere vanskeligt. Er dette tilfældet bør man derfor vurdere om en byggetilladelse er realistisk inden man søger. Der kan kræves et ekstra gebyr ved ansøgning om dispensation.

Hvor lang tid tager det at få en byggetilladelse?

På de forskellige kommuners hjemmesider angives at behandlingstiden ligger på ca. 6 uger. Men i perioder med travlhed kan der ses ventetider på op til 12 uger.

Hvad sker der hvis jeg står uden en tilladelse?

Hvis du bygger uden at have en tilladelse risikerer du en bøde, og kan i værste fald blive bedt om at rive byggeriet ned igen for egen regning. Dette kan ske hvis dit byggeri ikke lever op til byggeloven, lokalplanen eller andet.

Om Byggetilladelsen
Hos Byggetilladelsen.dk tilbyder vi rådgivning indenfor boligområdet. Vi udfører arkitekt- og ingeniørrådgivning til dit byggeprojekt og til priser hvor alle kan være med. Læs mere om os her

Nedergade 33 – 5000 Odense C – Danmark – CVR-nr. 33430345