Byggerådgivning

Hos Byggetilladelsen.dk tilbyder vi arkitektrådgivning, DGNB-rådgivning, brandrådgivning og energirådgivning

Byggerådgivning 

Som bygherre står du overfor mange valg, når du skal i gang med et byggeprojekt. Der er mange krav og regler, som skal tages i betrækning, når drømmeprojektet skal realiseres og tilpasses jeres behov. Derfor er det vigtigt at få den rigtige byggerådgivning. Vi har mere end 10 års erfaring indenfor byggerådgivning både til private og erhverv.  Vi tilbyder byggerådgivning til etagebyggeri, rækkehuse, lejligheder, erhvervsbygninger og huse.

 

Arkitektrådgivning 

Arkitektrådgivningens tegningsfaser består af projektforslag, myndighedstegninger og hovedprojekt. Hos Byggetilladelsen.dk tilbyder vi byggerådgivning indenfor alle 3 faser.

Vores projektforslag indeholder en visualisering af projektet i form af planløsninger og 3D tegninger, som danner grundlag for bygherres godkendelse, og det videre arbejde med myndighedsprojektet. Myndighedsprojektet består af tegninger og byggeansøgning, som skal indsendes til kommunen. Myndighedsprojektet lever op til alle love og regler. Til sidst udarbejdes hovedprojektet, der indeholder de tekniske tegninger, som entreprenøren skal bruge.

 

DGNB 

Vi tilbyder byggerådgivning indenfor DGNB. Her bliver DGNB-byggerådgivningen et værktøj, som skaber ro, retningslinjer og overblik i byggeprocessen. Værktøjet bygger på FN’s definition af bæredygtighed. Byggeriet eller byområdet evalueres i DGNB-systemet ud fra 6 hovedområder. Disse er miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Disse kriterier bliver opdateret løbende, når branchen får ny viden og praksis. Hos Byggetilladelsen.dk har vi en DGNB-konsulent, som er parat til at rådgive indenfor bæredygtighed.

 

Brandrådgivning

For byggerier af en vis størrelse eller kompleksitet, er der krav om at bruge en certificerede brandrådgiver, som byggerådgiver. Hos Byggetilladelsen.dk har vi 2 brandrådgivere, hvoraf den ene er certificeret. De er parate til at sikre, at byggearbejdet bliver dokumenteret og kontrolleret, samt at bygningsreglementets krav til brandforhold bliver overholdt.

 

Energirådgivning

Vi har en energikonsulent ansat, der laver energiberegninger og varmetabsberegninger. Desuden tilbyder han byggerådgivning indenfor energioptimering.

Energiberegningen dokumenterer energitabet igennem husets ydre konstruktioner, og dokumenterer bygningens energiforbrug. Beregningen bruges i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse ved nybyg. Varmetabsberegningerne bruges i forbindelse med tilbygninger, der ikke overholder de vejledende u-værdierne i bygningsreglementet. Bygningsreglementet sætter krav til energioptimeringen i forbindelse med renovering. Energioptimeringen bruges til at finde ud af, hvad kan gøres ved en eksisterende bygning for at mindske energibehovet.

 

Vores ansatte

Vi har 4 bygningskonstruktører ansat, der til dagligt arbejder med mange forskellige former for projekter, såsom etagebyggeri, rækkehuse, lejligheder, erhvervsbygninger og huse. De har en bred erfaring indenfor byggerådgivning.