Brandrådgivning

Vi tilbyder certificeret brandrådgivning i brandklasse 2 (BK2) på store og små projekter

til private, erhverv og andre rådgivningsvirksomheder

Certificeret brandrådgiver

Hos Byggetilladelsen.dk er vi certificeret brandrådgiver i BK2. Vores certificerede brandrådgivere er placeret på Fyn, men udfører opgaver rundt om i hele Danmark. Vi udfører brandrådgivning på store og små projekter for både private, erhverv og andre rådgivningsvirksomheder. Vi leverer certificeret brandrådgivning og yder brandteknisk rådgivning for alle typer af byggeri og industri i brandklasse 1 og 2.

Med Bygningsreglementet 2018 blev kommunernes tekniske byggesagsbehandling udfaset.

For byggeri af en vis størrelse eller kompleksitet blev der indført krav om, at der skal bruges certificerede statikere og brandrådgivere, der skal sikre, at byggearbejde bliver dokumenteret og kontrolleret, samt at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner og brandforhold bliver overholdt. Kommunen skal således ikke længere påse, om de tekniske forhold i byggeriet overholder bygningsreglementets bestemmelser på brand- og konstruktionsområdet. Kommunen er dog stadig bygningsmyndighed og skal derfor blandt andet udstede byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser og behandle lovliggørelsessager.

Disse nye krav kan virke uoverskuelige. Vi rådgiver om alle de brandforhold, der gør sig gældende før, under og efter et byggeri. Vores brandrådgivning bygger på erfaring og høj faglighed. Vores brandrådgivere ser byggeri og brand som en helhed. Derfor får kunden et optimalt slutprodukt, som er med til at skabe øget brandsikkerhed.

Katrine Arndal

Katrine Arndal

Certificeret brandrådgiver i BK2

Páll Av Kák Olsen

Páll Av Kák Olsen

Certificeret brandrådgiver i BK2

DBI logo

Vores brandrådgivere

Certificeringsordningen er en personcertificering og skal dermed give tillid til, at de nødvendige kvalifikationer, kompetencer og erfaringer er til stede hos de certificerede brandrådgivere og statikere, så de kan udføre deres virke på en kompetent, ensartet og tilfredsstillende måde. Personcertificeringen overvåges i vores tilfælde af DBI, der sikrer, at brandrådgivningen lever op til alle brandkrav.

Vi har 2 brandrådgivere, herunder en certificeret brandrådgiver til brandklasse 1 og 2. Vores brandrådgivere rådgiver i alle former for projekter. Alt fra etageejendomme til store industribygninger, hospitaler og storcentre. Brandrådgivernes brede erfaring indenfor brandfaget gavner vores kunder, da det skaber tydelig ansvarsfordeling i forholdet mellem kommune og bygningsejer.

Vi er med jer hele vejen

Vi hjælper med den brandtekniske dokumentation, om end det er til ansøgning om byggetilladelse eller lovliggørelse af dit byggeri. Vi udfører de lovpligtige rapporter og dokumenter, samt udarbejder en startererklæring på baggrund af disse. Hvor der er behov for en certificeret brandrådgiver, er vi med jer hele processen fra starterklæring til sluterklæring samt i dialog med de udførende undervejs, så projektet afsluttes rettidigt og på ordentlig vis.

Vores brandrådgivere kan rådgive indenfor alle discipliner af brandteknisk rådgivning og sikre, at byggeriet er tilstrækkelig dokumenteret og at dokumentationen er kontrolleret i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til dokumentation, herunder brandstrategi og brandteknisk dimensionering, industribrandsikring, ombygninger og anvendelsesændringer, drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner og risikoanalyser.

Kontakt os her

Klik eller træk filer til dette område for at uploade. Du kan uploade op til 10 filer.